16.10.2019 р. набрала законної сили прийнята Верховним Судом постанова в справі №240/5401/18. Згідно викладеної в постанові правової позиції при перерахунку пенсії змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, яке обчислювалося при її призначенні відповідно до наявної у особи вислуги років, є незмінним.

Тобто, в разі якщо Пенсійним фондом здійснюється перерахунок пенсії – зменшення відсотку (%) розміру сум грошового забезпечення який був призначений на момент виходу особи на пенсію (наприклад 87% грошового забезпечення) є протиправним. 

Розберемось в правовій проблемі поступово:

Особи які мають право на перерахунок пенсії внаслідок протиправного зменшення відсотку (%) розміру сум грошового забезпечення

 • Ви пенсіонер (за вислугою років): 
 • Збройних Сил України (ЗСУ)
 • Міністерства Внутрішніх Справ (МВС)
 • Служби безпеки України (СБУ)
 • Державної податкової Служби (ДПС)
 • Державної пенітенціарної служби України (ДПтС)
 • Національної гвардії України (НГУ)
 • Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
 • особа на яку поширюється дія Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (надалі – Закон №2262-XII).
 • та Вам зменшено відсоток сум грошового забезпечення який призначався на момент виходу на пенсію.

Приклад:

Ви є пенсіонером органів внутрішніх справ України (міліції або вже нової поліції), перебуваєте на пенсійному обліку та Вам призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону №2262-ХІІ, розмір якого на момент виходу на пенсію становив 80% від грошового забезпечення. 

При проведенні перерахунку на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. №103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" з 01.01.2018р. Пенсійним фондом України протиправно зменшено розмір Вашої пенсії з 80% грошового забезпечення до 70%. 

Постановка правової проблеми яка виникла

Відповідно до п. а ст.13 прийнятого Верховною Радою України Закону №2262-XII пенсії за вислугу років призначалися в таких розмірах: особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт а статті 12): за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров`я - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення.

При цьому, частиною 2 цієї статті було визначено, що загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

Однак, в подальшому пенсійне законодавство зазнало суттєвих змін в частині максимального розміру процентів відповідних сум грошового забезпечення пенсіонерів на яких поширювався Закон №2262-XII, так:

 1. Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 08.07.2011р. внесено зміни, якими обмежено максимальний розмір пенсії на рівні 80% від відповідних сум грошового забезпечення.
 2. Законом України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 27.03.2014р. внесено зміни до ч.2 ст.13 Закону №2262-XII та викладено в такій редакції: максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів.

Вищенаведені зміни в пенсійному законодавстві як підстава для здійснення перерахунку пенсії особи (вихід на пенсію якої відбувся до внесення відповідних змін) в бік зменшення є протиправною та незаконною.

Шлях вирішення проблеми

 1. Визначення відсотку (%) розміру сум грошового забезпечення який був призначений особі на момент виходу на пенсію. 

Способи отримання такої інформації (в разі якщо у Вас немає документу, що підтверджує такий відсоток):

 • Письмова чи електронна заява пенсіонера в Пенсійний фонд (його відповідне управління в області); 
 • Адвокатський запит.

 1. Порівняння отриманого відсотку (%) розміру сум грошового забезпечення з максимальним відсотком передбаченим чиною частиною 2 статті 13 Закону №2262-XII (якщо Ваш відсоток є більшим – є всі передумови для перерахунку Вашої пенсії в сторону збільшення). 

 2. Підготовка та направлення (наручно, поштою чи засобами електронного заявку) до Головного управління Пенсійного фонду України у відповідній області Заяви про здійснення перерахунку пенсії з врахуванням відсотку (%) розміру сум грошового забезпечення який був призначений на момент виходу на пенсію.

 3. Протягом 30 календарних днів очікування Головне управління Пенсійного фонду у відповідні області зобов’язане надати Вам Лист-відповідь в якому приймає одне з двох можливих рішень: 

 • Задоволення Вашої заяви і здійснення перерахунку та виплати пенсії з врахуванням відсотків (%) розміру сум грошового забезпечення який був призначений на момент виходу на пенсію (імовірність 1%). 

 • Відмова в задоволенні Вашої заяви і здійсненні перерахунку та виплати пенсії з врахуванням відсотків (%) розміру сум грошового забезпечення який був призначений на момент виходу на пенсію (імовірність 99%). 

 

 1. З моменту отримання Листа-відмови слід звернутися до окружного адміністративного суду області, в межах якої Ви проживаєте з Позовною заявою про визнання дій протиправними та зобов’язання до вчинення певних дій.

 2. Після здійснення судового розгляду Вашої справи суд ухвалює рішення або про задоволення Ваших позовних вимог, або відмову в задоволенні такого позову.

 3. В разі отримання судового рішення на свою користь слід зачекати 30 днів з моменту проголошення такого рішення, щоб воно набрало законної сили (крім випадку коли відповідач буде оскаржувати рішення на вашу користь в апеляційному порядку – тоді таке рішення набирає законної сили з моменту прийняття постанови суду апеляційної інстанції про залишення рішення суду першої інстанції без змін) та отримати копію такого рішення і виконавчий лист.

 4. Після отримання виконавчого листа слід звернутись з Заявою про виконання судового рішення до Головного управління Пенсійного фонду у відповідні області (додати копії судового рішення та виконавчого листа) з проханням здійснити перерахунок пенсії відповідно до рішення суду яке набрало законної сили. В той же час слід направити у відповідне управління Міністерства юстиції Заяву про примусове виконання судового рішення (додавши до неї оригінал виконавчого листа). Таку заяву бажано відправляти поштою цінним листом з описом вкладення. 

 5. Після отримання Ваших заяв відповідні державні органи зобов’язані відреагувати та вчинити відповідні дії з виконання судового рішення яке набрало законної сили. 

Обов’язкові дії на стадії судового оскарження Листа-відповіді ПФУ

Для здійснення судового розгляду Вашої судової справи необхідно вчинити наступні дії:

 • Підготувати Позовну заяву у відповідності до вимог статей 160-161 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України). 
 • Оплатити судовий збір в розмірі 992 грн. 40 коп. (станом на 2022р.). 
 • Зібрати необхідні докази та додати їх завірені копії до Позовної заяви в формі додатків. 
 • Брати участь в судових засіданнях в разі якщо суд призначить справу в спрощеному позовному провадженні з викликом сторін. 
 • В разі отримання Відзиву від ПФУ – підготувати та направити до суду Відповідь на відзив (відомості які обов’язково необхідно зазначити передбачені статтею 163 КАС України). 

Висновки: 

Зменшення Пенсійним фондом відсотку (%) розміру сум грошового забезпечення який був призначений на момент виходу особи на пенсію є протиправним та незаконним.

Оскаржити такий протиправний перерахунок Вашої пенсії можна самостійно, вчинивши всі вищенаведені дії та в разі виникнення необхідності додаткові дії виходячи із стадії судового розгляду.

Однак, щоб не витрачати скільки часу, зусиль та грошових коштів Команда Адвокатського об’єднання "ВІ ЕС ДЖІ ПАРТНЕРС" вже має дворічну позитивну практику по відновленню прав військових пенсіонерів. При цьому успіх по відновленню Ваших прав на пряму залежить від фахової правової допомоги, починаючи з досудової робити. 

Час протягом якого ми забезпечимо Вам позитивне судове рішення яке набрало законної сили становить від 3 до 6 місяців.  

В разі виникнення додаткових питань чи необхідності попереднього розгляду та консультацій приводу Вашої індивідуальної справи можете звернутись за наступними контактними даними:  

Контактні дані

Адвокатського об’єднання "ВІ ЕС ДЖІ ПАРТНЕРС"

Тел.: +380967480222

E-mail: vsglviv@gmail.com